Μεταλλικές Δομικές Κατασκευές

3

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων της, προωθούν σε συνεχή άνοδο την εταιρεία και εξασφαλίζουν την επικράτηση της στο χώρο. Η άριστη τεχνογνωσία και η πολυετή εμπειρία μας, εγγυάται την κατασκευή, την τοποθέτηση και την ολοκλήρωση των εργασιών στο μικρότερο χρονικό διάστημα με την καλύτερη σχέση κόστους και απόδοσης. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε νέας πρόκλησης είναι βέβαιη δεδομένης της ήδη αποκτηθείσας εμπειρίας και της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία.

Η NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL COMPANY LTD έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, κατασκευή και συναρμολόγηση πληθώρας μεταλλικών δομικών κατασκευών που αφορούν δημόσια & ιδιωτικά έργα σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL COMPANY LTD διαθέτει σχεδιαστικό τμήμα με όλα τα σύγχρονα σχεδιαστικά μέσα και δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδίασης -κατασκευής – ανέγερσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκτέλεση έργων από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή και την παράδοση και εκτελεί εργοταξιακές εργασίες παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επιπλέον, η NICOLAIDES & KOUNTOURIS METAL COMPANY LTD αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για άλλες εταιρείες μεταλλικών δομικών κατασκευών, καθώς είναι σε θέση να τους παρέχει ολόκληρη την κατασκευή καθώς, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που την απαρτίζουν και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για να ολοκληρώσουν οποιοδήποτε έργο.

Greek
Scroll to Top