Θερμομονωτικά Τσιμεντοκονιάματα

Θερμομονωτικά τσιμεντοκονιάματα βασισμένα σε πλαστικά απόβλητα (πολυουρεθάνης και πολυστερίνης)

Θερμομονωτικό Τσιμεντοκονίαμα με βάση ανακυκλωμένη πολυουρεθάνης
Θερμομονωτικό Τσιμεντοκονίαμα με βάση ανακυκλωμένη πολυστερίνη από συσκευασίες

Τα δυο πιο πάνω προϊόντα δημιουργήθηκαν στην προσπάθεια της Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, να διαχειριστεί τα απόβλητα πολυουρεθάνης, που προέκυπταν από την παραγωγή και χρήση προϊόντων πολυουρεθάνης (από θερμομονωτικά προϊόντα πολυουρεθάνης τύπου sandwich). Τα απόβλητα πολυουρεθάνης μέχρι τότε, κατέληγαν στους σκυβαλότοπους, γεγονός απολύτως παράνομο και παράτυπο, αφού στην Κύπρο όπου αναπτύχθηκε η εν λόγω τεχνογνωσία, υπάρχει σχετική νομοθεσία που υποδεικνύει την ανακύκλωσή τους.

Το όλο έργο χωρίστηκε σε πέντε διαφορετικά στάδια:

  1. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αποβλήτων πολυουρεθάνης, που προέρχονται από την παραγωγή και χρήση προϊόντων πολυουρεθάνης. Με αυτό τον τρόπο, διευκολύνει την ίδια αλλά και άλλες εταιρείες που τα παράγουν ή τα εμπορεύονται, να διεκπεραιώσουν τις νομοθετικές τους υποχρεώσεις περί διαχείρισης αποβλήτων, έναντι στους  Περί αποβλήτων νόμους 2011 και 2012 (οι οποίοι θεσπίστηκαν στην Κύπρο). Επιπρόσθετα η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, είχε εξασφαλίσει την μοναδική άδεια διαχείρισης Αποβλήτων Πολυουρεθάνης στην Κύπρο
  2. Ανάπτυξη τεχνογνωσίας, σχεδιασμός και κατασκευή εξοπλισμού διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων και κατασκευή συστήματος παραγωγής θερμομονωτικού τσιμεντοκονιάματος (προερχόμενο από βιομηχανικά απόβλητα/ περισσεύματα άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης)
  3. Παραγωγή ενός τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης (THERMINK) με μοναδικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες το οποίο περιέχει κατά βάση 90,5% άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (κατά όγκο), τσιμέντο και άλλων πρόσμεικτων υλικών.

 4. Σε συνέχεια των όσων υλοποιήθηκαν, η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd επέκτεινε την υφιστάμενη άδεια διαχείρισης αποβλήτων πολυουρεθάνης, σε άδεια διαχείρισης αποβλήτων πολυουρεθάνης και πολυστερίνης (εξηλασμένης και διογκωμένης) και προχώρησε στην εξέλιξη του πρωτότυπου συστήματος παραγωγής που δημιούργησε. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε, το ίδιο σύστημα παραγωγής το οποίο αναπτύχθηκε, για την επεξεργασία αποβλήτων πολυστερίνης από συσκευασίες και παραγωγή ενός νέου θερμομονωτικού τσιμεντοκονιάματος με βάση ανακυκλωμένη πολυστερίνη (PS THERMINK) με εξίσου μοναδικές φυσικές, θερμικές και μηχανικές ιδιότητες.

 5. Ακολούθως η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd αξιοποιώντας Ευρωπαϊκά Προγράμματα βελτιστοποίησε το σύστημα παραγωγής και διαθέτει στην αγορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής «NK Mortar System» για εταιρείες διεθνώς που επιθυμούν να μετατρέψουν τα απόβλητα πολυουρεθάνης ή/και πολυστερίνης σε οικολογικά, εύχρηστα, ποιοτικά και φθηνά υλικά (ΤΗΕΡΜΙΝΚ και PS  THERMINK).

Χρήση

Τόσο το THERMINK όσο και το PS THERMINK είναι ενσακισμένα σε χάρτινους σάκους (χωρητικότητας 75 L), και για τη χρήση τους απαιτείται μόνο η ανάμειξή τους με νερό. Τα δυο προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση και ηχομόνωση οροφών, δωμάτων και πατωμάτων. Επιπλέον, είναι κατάλληλα για την πλήρωση κενών, λόγω του χαμηλού ειδικού τους βάρους.

Η φάση της ανάμειξης τους, είναι σχετικά μια απλή διαδικασία, καθώς όλα τα συστατικά είναι ήδη αναμεμειγμένα και ενσακισμένα στους χαρτόσακκους χωρητικότητας, . Το μόνο που απαιτείται είναι η ανάμειξη του περιεχομένου του σάκου με καθαρό νερό, περίπου . ανά σάκο. Η πρόσμιξή τους πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον  λεπτά, αλλά να μην υπερβαίνει τα  λεπτά, καταλήγοντας στον σχηματισμό ενός ομοιόμορφου μείγματος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτρικό μίξερ, είτε με μια συμβατική μπετονιέρα.

Το πλήρες περιεχόμενο ενός σάκου μαζί με το νερό, αντιστοιχεί σε έτοιμο προς χρήση τσιμεντοκονίαμα αρκετό για να καλύψει επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου και πάχους , δηλαδή περίπου  έτοιμου προς χρήση τελικού προϊόντος. Για σκοπούς υπολογισμού, για το THERMINK απαιτούνται περίπου 15 σάκοι για κάθε κυβικό μέτρο .

Αντιστοίχως για το PS THERMINK απαιτούνται περίπου 13 σάκοι για κάθε κυβικό μέτρο .

Ιδιότητες προιόντων

  • Χαμηλή πυκνότητα (ειδικό βάρος)

THERMINK: 420  ± 10% kg /m3 , PS THERMINK: 340  ± 10% kg /m3

  • Yψηλή αντοχή σε θλίψη,

THERMINK: 1.0 ± 5%  N/mm2, PS THERMINK: 0.85 ± 5%  N/mm2

  • Χαμηλή υδροπεράτοτητα,

THERMINK & PS THERMINK: μ=6,65 ± 0,22

  • Χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (το οποίο ισούται με πολύ καλή θερμομονωτική συμπεριφορά)

THERMINK: 0.07 ± 5% W/mK, PS THERMINK: 0.09 ± 5% W/mK

  • Υψηλή αντοχή στη φωτιά –Άκαυστα υλικά

THERMINK & PS THERMINK: A2fl-s1 (Nonflammable building material)

  • Καλές ηχομονωτικές ιδιότητες (ιδιότητα η οποία ξεχωρίζει τα υλικά από τα ανταγωνιστικά τους)

PS THERMINK: Rw (C:Ctr)= 32(-1:-2) dB (for thickness 10cm)

THERMINK: Rw (C:Ctr)= 40(-1:-2) dB (for thickness 10cm)

*Διαθέσιμα πιστοποιητικά από διαπιστευμένα εργαστήρια που επιβεβαιώνουν τις ανωτέρω αναγραφόμενες ιδιότητες των υλικών

Κατασκευή εξοπλισμού επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων πολυστερίνης ή/και πολυουρεθάνης προς παραγωγή θερμομονωτικών και ηχομειωτικών τσιμεντοκονιαμάτων δίνοντας την ευκαιρία στον πελάτη να παράξει δυο καινοτόμα προϊόντα, το THERMINK και το PS THERMINK προερχόμενα από απόβλητα πολυουρεθάνης και πολυστερίνης αντίστοιχα.

Γενική Περιγραφή Τεχνολογίας

Το νέο σύστημα αποτελεί τη λύση για εταιρείες ,επιχειρήσεις, οργανισμούς στο εξωτερικό οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων ή που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα (παραγωγής θερμομονωτικών τσιμεντοκονιαμάτων).

Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, αναζητά πιθανούς πελάτες στο εξωτερικό για να τους προσφέρει τεχνογνωσία .

Η τεχνική που προτείνει η  Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd είναι μια προσφερόμενη λύση για μεγάλες χώρες και πόλεις όπου εντοπίζεται το πρόβλημα της διαχείρισης βιομηχανικών και οικιακών αποβλήτων πολυουρεθάνης και πολυστερίνης τα οποία πλέον, απαγορεύεται να απορρίπτονται σε χωματερές και σκυβαλότοπους.

Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd με την προώθηση του νέου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων πολυουρεθάνης και πολυστερίνης και παράλληλα παραγωγής θερμομονωτικών τσιμεντοκονιαμάτων προτίθεται να δώσει τη λύση ανακύκλωσης των προαναφερθέντων πλαστικών αποβλήτων προωθώντας τα δύο ήδη ανεπτυγμένα καινοτόμα και βραβευθέντα  προϊόντα της (THERMINK και PS THERMINK) ,τα οποία έχουν κοινό πεδίο εφαρμογής και καλύπτουν ευρύ φάσμα χρήσεων.

Η εταιρεία η οποία θα επιλέξει την εν λόγω τεχνολογία θα έχει την ευθύνη για την προμήθεια των αποβλήτων Πολυουρεθάνης και Πολυστερίνης και θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών διαχείριση αποβλήτων και για τη θέσπιση διαδικασιών συλλογής των εν λόγω αποβλήτων.
Επιπλέον η εταιρεία η οποία θα επιλέξει την εν λόγω τεχνολογία υποχρεούται να προμηθεύεται τσιμέντο τύπου  Portland 42.5 το οποίο αποτελεί ένα από τα συστατικά των προϊόντων THERMINK και PS THERMINK.

Όλα τα υπόλοιπα πρόσμεικτα που περιλαμβάνονται στα υλικά, θα υπάρχει υποχρέωση όπως να προμηθεύονται  από την εταιρεία Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd.

Τα υλικά αυτά θα είναι έτοιμα για χρήση σε ενσακισμένα σε σάκους .

Σε περίπτωση που ο χρήστης, δεν χρησιμοποιεί ( με τον ενδεδειγμένο τρόπο) τα εν λόγω πρόσμεικτα του απαγορέυεται η παραγωγή των προϊόντων με εμπορικές επωνυμίες THERMINK και PS THERMINK και όλα τα πιστοποιητικά των τελικών προϊόντων παύουν να ισχύουν.

Πλεονεκτήματα για τον επίδοξο πελάτη (χρήστη καινοτόμου συστήματος παραγωγής):
Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον:

Ο αφρός πολυουρεθάνης και πολυστερίνης είναι εξαιρετικά ογκώδη υλικά με μεγάλη διάρκεια ζωής .Ως εκ τούτου είναι στα πολύ θετικά το γεγονός ότι τα υλικά αυτά δεν θα συσσωρεύονται πλέον σε σκυβαλότοπους.

Αντιθέτως και επιπροσθέτως, θα αξιοποιούνται για την παραγωγή οικολογικών και εύχρηστων προϊόντων για την παραγωγή των οποίων δεν εκπέμπονται οποιαδήποτε τοξικά ή /και επικίνδυνα αέρια  ή απόβλητα αφού καμία από τις πρώτες ύλες (αφρός πολυουρεθάνης και πολυστερίνης τσιμέντο, πρόσμικτα) δεν είναι ρυπογόνα ή επικίνδυνα προς το περιβάλλον (και τον άνθρωπο) υλικά.

H Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, με την νέα τεχνολογία που προσφέρει, επιδιώκει να συμβάλει στην επαναχρησιμοποίηση δύο ειδών αποβλήτων των οποίων η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση είναι θέμα ιδιαίτερο και προβληματικό (μιλάμε για διεθνές επίπεδο μιας και σε Κυπριακό επίπεδο το έχει ήδη επιτύχει)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Greek
Scroll to Top