Μεταλλικές Ανοικτές διατομές (Διατομές τύπου «Ζ», Διατομές τύπου «C», Δικτυώματα)

Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd έχει καθιερωθεί ως πάροχος σειράς ανοικτών διατομών όπως δικτυώματα, τεγίδες και μηκίδες. Ανεξαρτήτως προϊόντος, η άριστη κατασκευή σε συνδυασμό με την αισθητική που προσδίδει, συμπληρώνει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις του σήμερα:

-Δικτυώματα, τεγίδες σχήματος ZED, μηκίδες σχήματος C, κατάλληλα για όλους τους τύπους συστημάτων στέγης και για ικανοποίηση όλων των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών απαιτήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Greek
Scroll to Top