ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η εταιρεία Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd αρέσκεται στις προκλήσεις και ειδικά επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς που δραστηριοποιείται.Επίσης η εταιρεία μας διοργανώνει κατά καιρούς επισκέψεις φοιτητών και νέων μηχανικών στις εγκαταστάσεις της προς ενημέρωση τους για νέα προϊόντα και τεχνογνωσίες. Προς διοργάνωση τέτοιων επισκέψεων παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας στο email: [email protected]
Παρακάτω παρατίθεται η μέχρι σήμερα συμμετοχή μας σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα:

-Διεκπεραιώθηκε (2008) διπλωματική εργασία φοιτητή του τμήματος Plastics and Rubber Technology Department του Budapest University of Technology and Economics (BME) με θέμα «Synthesis and characterization of a Polyurethane Prepolymer for the development of a novel Acrylate-based polymer foam». Η εταιρεία μας είχε συμβουλευτικό και υποστηριχτικό ρόλο με τη συμμετοχή της.

DOWNLOAD THE RESEARCH

-Διεκπεραιώθηκε (2009) διπλωματική εργασία φοιτητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Πειραματική Μελέτη Μηχανικών Ιδιοτήτων και των Μορφών Αστοχίας Σύνθετων Δομικών Πάνελ (τύπου sandwich) από Καταπόνηση». Η εταιρεία μας είχε θέσει στη διάθεση των μελετητών, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις γνώσεις των στελεχών της καθώς και τις απαραίτητες ποσότητες και είδη του προϊόντος που παράγει (Θερμομονωτικά Πάνελ Πολυουρεθάνης) για την διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

DOWNLOAD THE RESEARCH

-Διεκπεραιώθηκε (2010) διπλωματική εργασία φοιτητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Brighton με θέμα «Analysis of the Characteristics, Properties and Mechanical Strength of Sandwich Panels». Η εταιρεία μας είχε θέσει στη διάθεση των μελετητών το εργαστήριο, τον εξοπλισμό και τις γνώσεις των στελεχών της καθώς και τις απαραίτητες ποσότητες και είδη του προϊόντος που παράγει (Θερμομονωτικά Πάνελ Πολυουρεθάνης) για την διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών. Κατεβάστε την μελέτη (file University of Brighton)

DOWNLOAD THE RESEARCH

- Διεκπεραιώθηκε (2012) διπλωματική εργασία φοιτητή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Frederick University με θέμα «Moment Capacity of Simple Steel Connections». Η εταιρεία μας πέρα από συμβουλευτικό ρόλο, είχε αναλάβει την διεκπεραίωση των συνδέσμων (connections) που μελετήθηκαν.

DOWNLOAD THE RESEARCH

-Συμμετοχή σε μελλοντική έρευνα του καθηγητή Λούκα Παπαδάκη του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Frederick University με θέμα «Accelerated Curing of Mounting Adhesives in Design, Experiment and Simulation- Comades».Η εταιρεία μας θα έχει συμβουλευτικό και υποστηριχτικό ρόλο με τη συμμετοχή της.

Βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες διπλωματικές φοιτητών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας μας και στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ενεργά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ